11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 56 5 34 5 34
6 38 6 6
7 08 7 07 7 07
8 14, 57 8 52 8 52
10 59 10 47 10 47
12 47 12 57 12 57
14 09 W, 37 W 14 42 14 42
15 54 15 15
16 59 16 31 16 31
17 33 17 17
18 58 18 31 18 31
20 41 D 20 20
21 21 10 D 21 10 D
22 15 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)