11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 55 5 33 5 33
6 37 6 6
7 07 7 06 7 06
8 13, 56 8 51 8 51
10 58 10 46 10 46
12 46 12 56 12 56
14 08 W, 36 14 41 14 41
15 53 15 15
16 16 D, DO, 58 16 30 16 30
17 32 17 17
18 57 18 30 18 30
20 40 D 20 20
21 21 09 D 21 09 D
22 14 22 22
23 48 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)