2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
13 45 Z 13 13
14 45 Z 14 14
15 15 37 Z 15
17 45 Z 17 17
19 41 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.