2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 11 6 11 6
7 21 7 7
8 8 8 51
9 11 9 9
10 10 10 36
13 01 13 13
14 06 14 14
15 06 15 15
16 21 16 01 16
18 11 D 18 18
20 16 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.