2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 08 6 08 6
7 18 7 7
8 8 8 48
9 08 9 9
10 10 10 33
12 58 12 12
14 03 14 14
15 03 15 58 15
16 18 16 16
18 08 D 18 18
20 13 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.