2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
13 39 Z 13 13
14 39 Z 14 14
15 15 33 Z 15
17 39 Z 17 17
19 35 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.