11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 22 P, 59 5 5
6 22 6 25 P 6 25 P
7 02 C, 31 7 7
8 18 P 8 08 P 8 08 P
9 58 9 9
10 10 08 P 10 08 P
12 03 P, 58 W 12 08 P 12 08 P
13 53 P 13 38 P 13 38 P
14 53 14 14
15 28 P, 58 15 43 P 15 43 P
16 43 16 16
17 17 43 P 17 43 P
18 08 18 18
20 04 P 20 24 P 20 24 P
21 39 P 21 21
23 17 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)