14.02.2017
ZMIANY W REGULAMINIE UŻYTKOWANIA KARTY MIEJSKIEJ (e-biletU)

ZMIANY W REGULAMINIE

Z dniem 12.02.2017r. wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie użytkowania karty miejskiej (e-bilety) zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 12 lutego 2017r. do Zarządzenia Nr 2/2012 Zarządu MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu z dnia 6 września 2012r.

 

Do § 3 Zasady doładowania e-biletu dopisuje się punkt 9 i punkt 10 o następującej treści:

9. Bilet okresowy, którego ważność rozpoczyna się w dniu sprzedaży, ważny jest od godziny widniejącej na paragonie fiskalnym wydanym w Punkcie Obsługi Klienta.

10. Bilet okresowy kupiony na przyszłość, ważny jest od godziny 00:00 pierwszego dnia okresu obowiązywania.

Udostępnij: