28.12.2017
Zmiany w Regulaminie użytkowania karty e-biletu.

28.12.2018r.

Z dniem 01.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie użytkowania karty miejskiej (e-bilety) zgodnie z Aneksem nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2012 Zarządu MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu z dnia 6 września 2012r.

Do § 3 Zasady doładowania e-biletu dopisuje się punkt 11 o następującej treści:

pkt 11. Bilet – dopłata do biletu okresowego strefowego – ważny na jedną linię miejską we wszystkie dni tygodnia bez limitu przejazdów dla osób, które posiadają aktualny bilet miesięczny innego przewoźnika –  wydawany jest na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury za trwający lub przyszły bilet miesięczny zakupiony u innego przewoźnika.

Aktualny regulamin na naszej stronie PRZECZYTAJ

Udostępnij: