26.03.2020
Zachowaj bezpieczną odległość od współpasażera

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii od dnia 25 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020r. publicznym środkiem transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących (Dz. U. poz. 522 §3a.2.2)).

W związku z powyższym uprasza się wszystkich pasażerów o dostosowanie się do w/w rozporządzenia, zachowania bezpiecznej odległości od współpasażera, zajmowanie w autobusie co drugiego miejsca siedzącego.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego napełnienia prosimy o skorzystanie z następnego autobusu.

Udostępnij: