22.01.2020
Konkurs na stanowisko: Główny Księgowy

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Regulamin Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.mpk.nowysacz.pl oraz jest dostępny w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz, Sekretariat I piętro, w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane  w  terminie do dnia  10  luty 2020 r. do godz. 11:00 w  siedzibie Spółki pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu  ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz (I piętro sekretariat). O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zarząd  Spółki

Ogłoszenie o konkursie na Głównego Księgowego

Regulamin konkursu na Głównego Księgowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu

Udostępnij: