2
Przystanki:
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 48 5 48 5
7 05 7 7
8 47 8 8 35
10 10 10 12
12 27 12 12
13 53 Z 13 13
14 53 Z 14 14
15 52 15 44 Z 15
17 53 Z 17 17
19 49 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.